CPTU-standarden i vår fyrköver med CPT/HfA/Vim/Vb-standarder reviderad

Arbetet med att revidera standarden för CPTU-sondering har pågått i tre år och Sverige har varit kraftigt engagerad i detta arbete, såväl via AG Fält och via SIS/TK 183.

Några axplock från revideringen:

  • Vårt tidigare tillägg med Användningsklass 0 är nu med i standarden
  • Användningsklass har ersatts av CPT-klass samt CPT-Testkategorier.
  • Introduktion av temperaturens inverkan på mätningar och krav på temperaturmätare för CPT-klass 0.
  • Omfattande krav på kalibreringsprocessen har tillkommit.

och ersätter 2012-års version som är tillbakadragen av SIS.

Standarden kan du nå/köpa via SIS hemsida. CPTU-standarden utgör en av totalt 14 standarder för fältprovning.

För att på enkelt sätt nå filmen: Standarder för fältprovning 2023.mp4