Dokumentation från Minikurser arrangerade vid DAGEN-INNAN-GD

Nedan hittar du länkar till dokumentation av de minikurser som genomförts.

MinikurserDatumAnsvarig / Föreläsare
Dokumentation
 
DAGEN-INNAN-GD 2020
   
Statistik för geotekniker
2020-03-11
Göran Sällfors
Ladda ner pdf
Miljörättsligt ansvar vid grundläggning …
2020-03-11
Linnea Ljung
Ladda ner pdf
Stranderosion och naturanpassade erosionsskydd
2020-03-11
Per Danielsson
Ladda ner pdf
Sulfider i berg
2020-03-11
Josef Mácsik
Ladda ner pdf
Geofysik – möjligheter och begränsningar
2020-03-11
Mats Svensson
Ladda ner pdf
Dilatometer and Seismic Dilatometer …
2020-03-11
Diego Marchetti & Tara Wood
Ladda ner pdf
    
DAGEN-INNAN-GD 2019    
Bergmaterialegenskaper2019-03-13
Mehdi Bahrekazemi & Lars M Hansen Ladda ner pdf
Digitaliseringens möjligheter och utmaningar2019-03-13Mats SvenssonLadda ner pdf  
Skjuvhållfasthet och konflytgräns2019-03-13Per CarlssonLadda ner pdf  
Stabilitet av byggegroper 2019-03-13Kjell KarlsrudLadda ner pdf  
Sättningsuppföljning med satellitmätning2019-03-13Bernhard Gervide Eckel & Tommy PapLadda ner pdf  
Åtgärdsportalen och undersökningsportalen2019-03-13Peter Harms-RingdahlExtern länk

DAGEN-INNAN-GD 2018
   
Bergmaterialkvalitet – bedömning i tidiga skeden2018-03-14
Eva Johansson Ladda ner pdf
Grundvatten – tål att testas!2018-03-14Pia Larch & Jeffrey Lewis 
Kompass och karta i standarddjungeln2018-03-14Gunilla Franzén & Håkan GarinLadda ner pdf  
MER fält – ett verktyg för upphandling2018-03-14James Barber & Kristin Sandberg Ladda ner pdf  
Skjuvhållfasthet2018-03-14Göran Sällfors & P-E Bengtsson Ladda ner pdf  
Vått och etikett i fält2018-03-14Per Carlsson & Maria Åström Ladda ner pdf  

DAGEN-INNAN-GD 2017
   
Grundlägga på torv? Visst går det bra! 2017-03-15B. VesterbergLadda ner pdf
Hur hitta georisker? – en kreativ övning2017-03-15L. Olsson, J. SprossLadda ner pdf
Permeabilitet 2017-03-15S. BakerLadda ner pdf
Rent eller Förorenat, vad måste jag tänka på? 2017-03-15 T. JanssonLadda ner pdf 
Tjäle – hur och när ska jag beakta2017-03-15S. KnutssonLadda ner pdf
Överslagsberäkningar 2017-03-15G. Sällfors, P-E BengtssonLadda ner pdf
Extern länk till plattformen

DAGEN-INNAN-GD 2016
   
Design approach och laster – hur tänkte dom2016-03-16H. Garin, G. FranzénLadda ner pdf
Förorenad mark i byggprojekt 2016-03-16T. JanssonLadda ner pdf
Georisker i tidiga projektskeden2016-03-16A. Hallin, J. Spross, L. OlssonLadda ner pdf
Grundvattenkontroll vid undermarksbyggande 2016-03-16B. OlofssonLadda ner pdf
Jordförstärkning2016-03-16S. LarssonLadda ner pdf
Undersökningar i berg 2016-03-16C. WichmannLadda ner pdf

DAGEN-INNAN-GD 2015
   
Avancerade laboratoriemetoder2015-03-11LaboratorieLadda ner pdf
Berggrundsgeologi 2015-03-11BGSLadda ner pdf
Det du bör veta om markvibrationer2015-03-11MarkvibLadda ner pdf
Förankringar2015-03-11SGF standarderLadda ner pdf
Förorenade områden2015-03-11MiljögeoteknikLadda ner pdf
Jetinjektering – hur?2015-03-11JetinjekteringLadda ner pdf
Praktisk riskhantering en tulipanarosa2015-03-11 RISKLadda ner pdf
Undersökningar i berg2015-03-11BGSLadda ner pdf