Riskgruppen Webbinarier och studiebesök

Kom gärna med förslag till ämnen för webbinarium till lars.olsson@geostatistik.se.

Inbjudan till studiebesök på Nya Tunnelbanan 9711 Sockenplan etapp 1

Presentation från studiebesöket

Stockholmsregion växer för varje år. Du vet säkert att det behövs många nya bostäder – men även kollektivtrafiken måste byggas ut, så att gamla och nya stockholmare smidigt och miljövänligt kan ta sig till och från jobb, skola, nöjen och träning.

Bland annat förlängs blå linje från Kungsträdgården till Södermalm, Söderort och Nacka. Sex helt nya stationer: Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla, Nacka, Slakthusområdet skall byggas. Under dagens station Gullmarsplan byggs även en ny plattform för Blå linje. Planerad trafikstart 2030.

Detta studiebesök fokuserar främst på arbetena med ovanjordsschakten. Detta innefattar bl.a.:

  • Olika former av stödkonstruktion ner till berg med djup ner till ca 12 meter
  • Avancerade stämp, ca 31,5 meter inkl system för uppvärmning, kylning samt isolering och last-monitorering för reglering av temperatur.
  • Jordförstärkning med jetpelare för att minska risken för skadliga deformationer på Enskede Gårds gymnasium
  • Jord och bergschakt upp till ca 14 meter under GVY
  • Tätningsåtgärder med jetpelare i jord
  • Tätningsåtgärder med ridåinjektering i berg
  • Upprätthållande av GVY genom infiltration
  • Horisontell botteninjektering av svaghetszon