Sektioner inom SGF

Kunskapsuppbyggnad – Kunskapsförmedling – Driva utveckling

Berg Pia Hansson
Förorenade områden Mårten Osanius
Grundvatten Sven Celander
Jord Christina Berglund

Sektionerna har en bevakande funktion inom respektive område och:

Samordnar verksamheten inom sektionen.
Skapar en  o kort kommunikationsväg till respektive AG o dialog med lokalavdelningar för informationsinhämtning och -spridning.
Tar fram och upprätthåller som en del av SGFs övergripande dokument en för sektionen specifik: o kunskapsuppbyggnadsstrategi; o kunskapsförmedlingsstrategi;
Tar fram en 3 (6) års plan för sektionen som förankras med styrelsen.
Söker nyckelpersoner med engagemang för att driva olika delar av sektionens verksamhet.
Identifiera behov av kurser, webbinarier och webkurser i samarbete med AG Fortbildning.
Lämnar förslag, avseende kurser, projekt, AG och andra initiativ till styrelsen.
Prioriterar sektionens förslag till styrelsen.
Baserat på underlag från AG, övrig sektionsknuten verksamhet och upprättade styrande dokument: o följa upp verksamheten, o ta fram underlag för årsredovisning och verksamhetsberättelse, o ta fram underlag för budget och verksamhetsplan, o besluta om nya projekt/aktiviteter inom ramen för tilldelad budget.