SGF Syd

SGF Syd är en lokalförening till Sveriges Geotekniska Förening (SGF).

SGF Syd har till syfte att främja utvecklingsarbetet och kunskapen inom geoteknik och miljögeoteknik genom olika föredrag och studiebesök med tillhörande diskussioner och samkväm. I samband med dessa sammankomster får yngre och äldre geotekniker möjlighet att knyta kontakter.

SGF Syd samarbetar även med Lunds Tekniska Högskola och medlemmarna bjuds in då examensjobb, licentiats- och doktorsavhandlingar presenteras.

(SGF påminner samtliga medlemmar om vikten att själv hålla kontaktuppgifterna i SGFs register uppdaterade genom att logga in och justera vid behov eller maila info@sgf.net. Detta för att SGF ska nå fram med information, inbjudningar osv.)