Rolf Brinks stipendium

SGF utdelar Rolf Brinks stipendium. Stipendiet utgörs av ett resestipendium för praktiserande geotekniker.

Stipendiet är avsett att delas ut till en person som har vidgat geoteknikens gränser och gärna vågat göra något annorlunda. Pristagaren skall ha utökat arbetsområdet och ökat marknaden för geotekniker.

2002 Claes Alén
2003 Lars Olsson
2007 Ulf Ekdahl
2009 Rainer Massarsch
2011 Sven Liedberg
2013 Anna-Lena Öberg Högsta
2015 Leif Jendeby
2017 Henrik Möller
2019 Gunilla Franzén
2021 Björn Dehlbom