SGF Ekonomi/Leverantörsinformation

Från 1 januari 2023 tas fakturor emot enligt nedan:

Vid E-faktura:
EDI identifiering 1473248 (ni har ingen GLN/Peppol)
Samt ert organisationsnummer 802004-3843

Med e-post till: inbox.lev.1333138@arkivplats.se
Följande format är tillåtna: PDF, TIFF, TIF eller JPEG. Maximal storlek är 2,5MB per fil.

Följande förutsättningar gäller:
– Det ska vara en faktura inkl samtliga bilagor i varje pdf-fil
– En faktura per e-post
– Fakturorna ska alltid märkas med korrekt projektnummer

Fakturor utan projektnummer kommer returneras.
– Eventuell text i själva mailet kommer INTE bli läst då detta är en automattjänst för inläsning av fakturor.

Fakturaadressen är:
Svenska Geotekniska Föreningen
c/o Ernax Design AB
Sveaborgsvägen 16
439 73  FJÄRÅS

Org nr 802004-3843

Vid frågor kontakta Ragna Hellberg på info@sgf.net eller på 0708-13 77 73

OBS!
På faktura skall det alltid framgå vem som är referensperson och projektnummer.
Omärkta fakturor returneras.


Märkning av projekt sker enligt formaten:

Kursverksamhet – 9 siffrig strängkod (3-xxx-xx-xxx)
Föreningen och kurskoordinering – 6 siffrig kod (xxxxxx)
Projekt – 6 siffrig kod (5xxxx)

I övrigt gäller
•  Korrekt referens (namn och efternamn) på kontaktpersonen hos SGF
•  Betalningsvillkor 30 dagar
•  Allmänna fakturakrav, se Skatteverket

———————————-

Utlägg av medlemmar för föreningens räkning redovisas på:

UTLÄGGSMALL

Redovisningen skickas med underlag/kvitton som en pdf till inbox.lev.1333138@arkivplats.se
Behöver du hjälp? Hör av dig till Ragna