Webbinarium: Tunnel genom Hallandsåsen

Zoom

Personliga erfarenheter från den första entreprenaden. Historien om okunniga Beställare och Utförare. Utdrag från slutfasen av entreprenad nr 2. Hur tidiga misstag bidragit till en kompetentare beställare och bergbyggnadsbransch i Sverige. Föredragshållare: Rolf Christiansson, Norconsult Moderator: Stefan Sandberg, AFRY Anslutningslänk till Zoom Webbinarium-ID: 860 9057 2264 Lösenord: 786165 Eller mobil med ett tryck: : +46850500828,,86090572264#...