Bergpodden

Den här podden drivs av SGF Sektion Berg för att sprida kunskap om bergbyggande i allmänhet och
ingenjörsgeologi i synnerhet. Det gör vi genom att låta gäster från olika delar av branschen berätta om
sitt yrke och dela sina reflektioner. Ambitionen är att du ska få en inblick i bergbranschen.
Förhoppningsvis kan detta locka nya till branschen och bidra till ökad kunskap inom bergbyggande i samhället.

Vi som står bakom podden är SGF Sektion Berg. Vi är en av fyra sektioner inom SGF –
Svenska Geotekniska Föreningen. Föreningen är en ideell branschorganisation som har
som ändamål att främja utvecklingen inom samhällsbyggande kopplat till jord, berg, grundvatten
och förorenade områden.

Tomas Tränkner är programledare och producent för podden.

Bergpodden finns där poddar finns!

Spotify

Apple Podcasts