Mallar förorenade områden

SGF rapport 2:2013 Fälthandbok undersökningar av förorenade områden innehåller mallar för provtagningsplan, riskbedömning arbetsmiljö och fältrapport som är tänkta att användas vid planering och redovisning av undersökningar.

De framtagna mallarna är ifyllbara pdf-filer och kan användas fritt. Ifyllda exempel finns i handboken som kan laddas ned eller köpas från SGF.

FÄLTRAPPORT_miljötekniska undersökningar.pdf

PROVTAGNINGSPLAN_miljötekniska undersökningar.pdf

RISKBEDÖMNING ARBETSMILJÖ_miljötekniska undersökningar.pdf

I handboken finns även protokoll för fältundersökningar, se länk .