SGF Nord

SGF Nord är en lokalförening till Sveriges Geotekniska Förening (SGF) som verkar inom norrlandsregionen.

Lokalföreningen SGF Nord har till syfte att sprida kunskap samt främja samhörigheten och utvecklingsarbetet inom området geoteknik i ett geografiskt område norr om Gävle genom att arrangera träffar, föreläsningar och studiebesök för medlemmarna.

Lokalavdelningen avser att bibehålla en stark anknytning till bla Luleå tekniska universitet, LTU och utser årligen tillsammans med universitetet ett nominerat bidrag till ”bästa examensarbete” samt bjuder in 10 studenter att delta vid Grundläggningsdagen (GD), där SGF står för deltagares avgift samt bidrag till reskostnad.