Björn Lundahl

En uppskattad geotekniker och hedersmedlem inom SGF gick bort den 28 juli, 2022. Björn Lundahl var en välkänd profil i hela branschen, både som praktiker och tekniker. Han har haft en framgångsrik karriär främst inom Skanska, med början på Teknik och avslutning som teknisk direktör inom grundläggning. Därefter arbetade Björn på Scandiaconsult projektledning, bland annat som vd. Genom sitt stora engagemang utvecklade Björn branschen genom dess föreningar. 1989 grundade Björn Lundahl, tillsammans med Thorild Blomdahl, Pålentreprenörföreningen (nuvarande Svensk Grundläggning) där han som ordförande i tekniska utskottet initierade och ledde den europeiska föreningens arbete med europastandarder för dimensionering och utförande genom den europiska pålfederationen, EFFC.

Björn var styrelseordförande för SGF mellan åren 1998 till 2001 och Pålentreprenörernas ordförande mellan 1992 och 1994. Redan 1992 fick Björn SGFs pris ”För långvariga och förtjänstfulla insatser inom geotekniken” och Guldpålen år 2001. Björn har medverkat som författare och projektledare för ett stort antal rapporter inom Pålkommisionen. Björn har varit en engagerad mentor för många yngre ingenjörer. Vi kommer alltid att minnas Björn Lundahl som en av de personer som betytt väldigt mycket för Svensk Geoteknik och att Björn inte minst var en fin och omtänksam vän.

Björn blev 88 år.