Välkommen till Grundvattensektionen!

Sektionen arbetar med grundvattenrelaterade frågor utifrån ett övergripande perspektiv. Fokus ligger på sådant som berör infrastruktur- och anläggningsprojekt, grundvattenbaserad vattenförsörjning och grundvattenrelaterade miljöfrågor.

På dessa sidor finns information om styrelsen och vissa delar av vårt av löpande arbete. Följ oss gärna på LinkedIn för att inte missa webbinarier, nya poddavsnitt och annat!

SGF Grundvattensektion – Webbinarier

Grundvattensektionen ordnar frukostföredrag som hålls digitalt och spelas in. Vilka föredrag som är planerade framkommer av startsidan. Inspelade föredrag finns i webbinariearkivet.

Är du intresserad av att engagera dig är du mer än välkommen att höra av dig. Att engagera sig kan handla om att tipsa om gäster för webinarium och poddavsnitt eller bidra med arbete i en ny eller befintlig arbetsgrupp.

Sektionsstyrelse Grundvatten

Odförande Sven Celander
Sweco
sven.celander@sweco.se

Viceordförande Anders Retzner
Sveriges Geologiska Undersökning
anders.retzner@sgu.se

Ledamot Linn Ödlund Eriksson
Sweco
linn.odlunderiksson@sweco.se

Ledamot
Christian Butron
Trafikverket
christian.butron@trafikverket.se

Ledamot
Emil Vikberg Samuelsson
Midvatten AB
emil.vikberg.samuelsson@midvatten.se

Ledamot
Lina Hallström
Luleå Tekniska Universitet
lina.hallstrom@ltu.se

Arbetsgrupper

Arbetsgrupp Utbildning Grundvatten

Mål
Samhällsbyggnadsteknik och miljöteknik sysselsätter allt fler anställda som är verksamma inom grundvattenrelaterade arbetsuppgifter. Utbildningsbakgrunden för dessa verksamma kan vara mycket skiftande på den svenska arbetsmarknaden. Det finns ett starkt behov att erbjuda möjligheter till såväl kompetensbreddning som fördjupning i ämnesområdet. Vidare finns motiv att erbjuda en plattform med erfarenhetsutbyte av hydrogeologisk kunskap mellan olika samhällsverksamheter, till exempel stora grundvattenförsörjningsprojekt, kärnavfallshantering, geoenergi, infrastrukturbyggande under mark, förorenad
mark.

Mot bakgrund av ovanstående har arbetsgruppen som övergripande mål att utarbeta en kunskapsutvecklingsstrategi som bygger på en behovsanalys av vad det är för kunskap som behövs inom ämnesområdet hydrogeologi/grundvatten. Strategin definierar hur kunskapen ska tas fram (av vem, hur, när, prioritet). Vidare skall arbetsgruppen utveckla en kompetensmatris inom hydrogeologi/grundvatten.

Sammansättning
Lars O. Ericsson, ordförande, Lars O. Ericsson Consulting/Chalmers
Niklas Blomqvist, NCC
Pia Larch, Skanska
Per-Olof Johansson, Artesia
Anna Roxell, Trafikverket
Sven Follin, SF GeoLogic AB
Johanna Merisalu, Chalmers

Arbetsgrupp Grundvattenmodellering

Mål
Att fungera som ett forum för grundvattenmodellerare, med mål att utveckla grundvattenmodellering i Sverige.
Underlätta för nya modellörer genom att samla olika källor till kunskap. Medverka till att utveckla/sprida bra arbetssätt inom svensk grundvattenmodellering. Utveckla tillämpningen av grundvattenmodellering inom samhällsbyggande. Medverka till ökat utbyte mellan modellörer, beställare och myndigheter.

Sammansättning
Martin Larsson, ordförande, Lektus
Niclas Bockgård, Trafikverket
Emil Friberg, WSP
Nikolas Höglund, Lunds universitet
Emma Lindborg, DHI
Jessica Lindmark, SKB
Anders Retzner, SGU