Protokoll för användning i fält (geoteknik)

SGF rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok flertalet fältprotokoll som är tänkta att de ska användas i samband med arbete i fält.

De framtagna protokollen är i A5 format för användning i pappersformat i fält. Du kan anpassa dom så att ditt företagsnamn finns på varje sida genom att på i första fliken i Excelboken ange företagsnamn. Vill du ha en uppdragsspecifik version så anger du även uppdragsnummer och uppdragsnamn på första sidan, annars så tar du bort informationen.


Protokoll från SGF rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.

Excelformat för användning.

Exempel utskriven version i PDF-format.