Styrelse SGF Syd

Ordförande: Jalmar Sternheden,
WSP Sverige AB

e-post: jalmar.sternheden@wsp.com

Ledamot Hanna Nilsson, Breccia

Ledamot Jessica Malmberg, Skanska

Ledamot Patrick Zens, Mitta

Ledamot Johan Sandström, c3s Miljöteknik

Ledamot Kristofer Husbjörk, Ramböll