Mall för mängdförteckning fält- och laboratorieundersökningar

Inom ramen för ett branschprojekt har en mall för upprättande av mängdförteckning avseende fält- och laboratorieundersökningar tagits fram

Läs mer om hur det är tänkt att mängdförteckningen ska användas i SGF rapport 2:2017 Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar


Excelformat för användning.