SGF historia


Svenska Geotekniska Föreningen grundades den 27 februari 1950 av följande personer;
Gösta Bjurström, Carl Ekman, Bror Fellenius, Arne Hellgren, Bernt Jakobsson, Walter Kjellman,
Nils Lilja, Göte Lindskog, Rune Lundström, John Marve, Ture Olofsson, John Olsson och Göte Åström.

Den första styrelsebilden är dock från senare datum, detta är troligen början av 70-talet på bilden nedan.

Övre raden från vänster: Erik Sandegren, SJ; Per Ahlberg, SGI; Rolf Brink, Skadekonsult tidigare AIB;
Sven Hansbo, Chalmers och J&W; Nils Flodin, SGI.

Nedre raden från vänster: Bernt Jacobsson, geochef på Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen; Bror Fellenius, SJ;
Rune Lundström, Orrje & Co, Scandiaconsult, Egen verksamhet;  Arne Hellgren, Stockholms Gatukontor; Olof Sahlberg, KM.

Fem ordföranden från modern tid. Sittande Eva Petersson 2001-2005
Från vänster Victoria Svahn 2018-2022, Gunilla Franzén 2013-2018, Stefan Aronsson 2009-2013, Håkan Garin 2005-2009

Genom åren har följande personer varit ordförande:
Bernt Jakobsson 1950-1963
Bror Fellenius 1963-1964
Rune Lundström 1964-1966
Arne Hellgren 1966-1967
Olof Sahlberg 1967-1969
Erik Sandegren 1969-1970
Per Ahlberg 1970-1971
Rolf Brink 1971-1974
Sven Hansbo 1974-1981
Bertil Nord 1982-1983
Håkan Bohm 1984-1985
Mårten Lindström 1986-1989
Eskil Sellgren 1990-1993
Bo Berggren 1994-1997
Björn Lundahl 1998-2001
Eva Petersson 2001-2005

Håkan Garin 2005-2009
Stefan Aronsson 2009-2013
Gunilla Franzén 2013-2018
Victoria Svahn 2018-2022
Tommy Edeskär 2022

Fanny Deckner 2022-

Sekreterare genom åren:
Gösta Bjurström 1950- 1955
Nils Flodin 1955-1981
Bo Berggren 1982-1984
Elvin Ottosson 1985-1986
Yvonne Rogbeck 1987-1989
Monica Nord/Oucha 1990-1992
Bengt Rydell 1993-1996
Jan Fallsvik 1997-1998
Bengt Rydell 1999
Christina Berglund 2000-2003

Gunnar Westberg 2003-2006
Åsa Lindström 2006-2007
Sara Blomberg 2007-2012
Håkan Karlsson 2012-2014
Marcus Holmqvist 2014-2015
Sara Jorild och William Bjureland 2016
Sara Jorild 2017-2018
Ricardo de Frias Lopez 2019-2021
Bodil Liedberg Jönsson 2021-2022
Cecilia Göransson 2022

Paula Nordberg 2023 –