Laddar Evenemang

« All Evenemang

Kurs i miljöprovtagning med möjlighet till Certifiering enligt Nordtest – Allmän Grundkurs

2025,januari,21 @ 08:00 - 2025,januari,22 @ 17:00

Datum: 21-22 januari 2025
Ort & lokal: Stockholm
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Nej
Anmälan: Länk till anmälningsformuläret
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.

Kursbeskrivning: SGF har sedan 2006 erbjudit kurser i miljöprovtagning av jord och grundvatten i enlighet med en certifieringsstandard som utarbetats av Nordtest. Syftet med certifiering av miljöprovtagare är att höja kvaliteten på miljötekniska undersökningar, dvs. att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning. Nordtest anger i certifieringsstandarden att provtagarens kompetens skall säkerställas genom utbildning (kurser) och praktiskt utförande av provtagning.

Den Allmänna grundkursen är obligatorisk för alla som skall bli certifierade miljöprovtagare. Vidare krävs det att man även går specialkurser för provtagning av jord, grundvatten m.m. Specialkurser kommer i mån av intresse att erbjudas av SGF.

Naturvårdsverket har i kvalitetsmanualen för efterbehandlingsprojekt angett att ”Certifierad provtagning krävs vid provtagningar (i jord, grundvatten, ytvatten och sediment) som finansieras med bidrag från det statliga anslaget 1:4 för sanering och återställning av förorenade områden” (Utgåva 14.1 2020).

Kursen vänder sig först och främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests certifieringsordning. Det finns dock inget krav på att kursdeltagare måste certifiera sig efter genomgången kurs. Kurserna är en del i certifieringsprocessen men det finns även andra krav som behöver uppfyllas för provtagaren skall bli certifierad, bl.a. att det företag eller den organisation där provtagaren är anställd har ett kvalitetssystem som uppfyller Nordtests krav.

Kursmål: Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha kunskap om de krav som ställs vid genomförande av certifierad miljöprovtagning och ha möjligheten att ansöka om certifiering enligt Nordtests certifieringsordning.

Huvudsakliga kursmoment
Den allmänna kursen omfattar följande obligatoriska moment:
• Beskrivning av certifieringsprocessen för att bli miljöprovtagare
• Provtagningsteori
• Grundläggande statistik
• Kvalitetssystem för certifierad miljöprovtagning
Förutom ovanstående ingår moment om föroreningars kemiska egenskaper och provtagningsplan.

Målgrupp: Kursen vänder sig först och främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests standard. Det finns dock inget krav på att kursdeltagare måste certifiera sig efter genomgången kurs. Kurserna är en del i certifieringsprocessen men det finns även andra krav som behöver uppfyllas för provtagaren skall bli certifierad, bl.a. att det företag eller den organisation där provtagaren är anställd har ett kvalitetssystem som uppfyller Nordtests krav.
Förkunskapskrav: Det är önskvärt att kursdeltagaren har praktisk erfarenhet av miljöprovtagning av de matriser hen avser att certifiera sig för och relevant teoretisk utbildningsbakgrund.
Typ av kurs inklusive antal dagar:  Två dagars kurs, ej internat.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut vid kurstillfället.
Kunskapsverifiering: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen och för godkänt krävs 70 % rätta svar.
Tentamen görs under eftermiddagen dag 2.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
– Minst 90% närvaro på kursen
– samt 70% rätt på tentamen
Avgift: 14 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR INTE och bokas av deltagaren själv.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Christian Maurice, Tyréns
Thomas Jansson, Geosyntec Consultants AB
David Hagerberg, Tyréns
Kursansvarig: Thomas Jansson, Geosyntec Consultants AB i Stockholm, thomas.jansson@geosyntec.com, 073 661 66 05
Ansvarig sektion: Förorenade områden
Kurskoordinator: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Detaljer

Start:
2025,januari,21 @ 08:00
Slutar:
2025,januari,22 @ 17:00
Evenemang Kategorier:
,