Loading Events

« All Events

Riskbedömning förorenade områden

november 18 - november 19

Datum: 18-19 november 2024
Ort & lokal: Stockholm
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Nej
Anmälan: Länk till anmälningsformulär
Vid frågor kontakta ulrika.larson(at)empirikon.se  0708-473 475
Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.

Kursbeskrivning: Gå denna kursen för att höja kompetensen. Vänder sig till dig som arbetar med, beställer samt kommer att planera och utvärdera Riskbedömning av förorenade områden.

Kursen omfattar en dags förstudier. Förstudierna är en förutsättning för ett effektivt genomförande av kursen och för att kunna följa med i samtliga moment. Kursen omfattar föreläsningar och grupparbeten, där deltagarna själva får lösa praktiska problem.

Godkänt i SGF:s kurs Miljötekniska markundersökningar är en fördel men inget krav.
Erfarenhet av arbete med förorenade områden är en fördel.

Kursmål: Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:
• Förstå och kunna tillämpa struktur och angreppssätt för riskbedömning enlig
Naturvårdsverkets vägledning.
• Känna till vilka bakomliggande värderingar och principer som vägledningen baseras på.
• Kunna använda Naturvårdsverkets beräkningsprogram för beräkning av platsspecifika riktvärden för befintliga ämnen (som det finns generella riktvärden för) och för ”nya” ämnen
• Kunna avgöra när fördjupad riskbedömning bör genomföras och ha en översiktlig kunskap om vilka verktyg som finns att tillgå.
• Förstå principerna för, och i viss mån tillämpa, beräkning av risknivå (s.k. framlängesberäkning) förknippad med en föroreningssituation och en markanvändning.
• Kunna bedöma behov av riskreduktion
• Kunna kritiskt granska en riskbedömning genom att veta vilka krav man bör kunna ställa på den
Målgrupp: Kursen vänder sig främst till handläggare och projektledare på konsultföretag och tillsynsmyndigheter samt andra som beställer, utför eller granskar riskbedömningar av förorenade områden.
Förkunskapskrav: Kursen omfattar en dags förstudier, som inkluderar en hemuppgift och genomläsning av Naturvårdsverkets vägledning ”Riskbedömning av förorenade områden – En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning” och genomförande av beräkningsexemplet ”ett enkelt exempel” i ”Handledning för beräkningsverktyg” (Bilaga 4 till ”Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och vägledning”). Förstudierna är en förutsättning för ett effektivt genomförande av kursen och för att kunna följa med i samtliga moment.

Godkänt i SGF:s kurs Miljötekniska markundersökningar är en fördel men inget krav.
Erfarenhet av arbete med förorenade områden är en fördel.

Typ av kurs
inkl antal dagar:
2 dagars kurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.

Du behöver använda och ladda ner Naturvårdsverkets beräkningsprogram som finns i bilaga 4 till Naturvårdsverkets rapport 5976 ”Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och vägledning”. I bilagan finns också ett färdigt exempel (avsnitt 6) som du bör gå igenom

Egen bärbar dator tas med vid kurstillfället.

Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Hemtentamen utförs på SGFs webbutbildningsplattform.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
– Minst 80% närvaro på kursen
– samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 14 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Yvonne Ohlsson, SGI
Grundförutsättningar, konceptuella modeller och metodik för RB, HälsoriskbedömningMark Elert, Kemakta
Angreppssätt och verktyg för riktvärdesberäkning

Anja Enell, SGI
Miljöriskbedömning

Kursansvarig: Yvonne Ohlsson, SGI
Ansvarig sektion: Förorenade områden
Kurskoordinator: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Details

Start:
november 18
End:
november 19
Event Categories:
,

Venue

Stockholm