Webbinarium: Klimatmodellering av grundvatten

9 april publicerade SGU rapporten Klimatmodellering av grundvatten – grundläggande analys. Rapporten omfattar flera klimatindikatorer som kan vara viktiga att ta hänsyn till i olika typer av grundvattenutredningar. Under webbinariet presenterar de hur modelleringen utförts, resultat, osäkerheter, hur data kan (och inte kan) användas samt planer på fortsatt arbete. Föredragshållare: Carl-Erik Hjerne, SGU Anslutningslänk till...