Branschinfo: Kurs i Pålprojektering

Länk till kursanmälan: Pålprojektering 18-19 september Pålkommissionens andra kurser hösten 2024: Verifiering genom provning 14 november Påldimensionering 4-5 december Kursbeskrivningar hittar du på palkommissionen.org eller på omnex.se Vid frågor, kontakta info(a)omnex.se

Branschinfo: Kurs i Verifiering genom provning

Länk till kursanmälan: Verifiering genom provning 14 november Pålkommissionens andra kurser hösten 2024: Pålprojektering 18-19 september Påldimensionering 4-5 december Kursbeskrivningar hittar du på palkommissionen.org eller på omnex.se Vid frågor, kontakta info(a)omnex.se

Branschinfo: Kurs i Påldimensionering

Länk till kursanmälan: Påldimensionering 4-5 december Pålkommissionens andra kurser hösten 2024: Pålprojektering 18-19 september Verifiering genom provning 14 november Kursbeskrivningar hittar du på palkommissionen.org eller på omnex.se Vid frågor, kontakta info(a)omnex.se