Medlemsansökan

Medlemsansökan 2024

För inval i SGF gäller bestämmelser enligt stadgarna § 6-8.

OBS! Detta gäller bara nya medlemmar – om du är eller tror du är medlem och vill ändra dina uppgifter kontakta vårt sekretariat på info@sgf.net.

Medlemsavgiften är 500 kr per år för enskilda medlemmar respektive 250 kr per år för seniormedlemmar/pensionärer.

Önskar du ansöka om Korporativt medlemskap för ert företag så ber vi dig kontakta föreningens kassör. Korporativt medlemskap är inget kollektivt medlemskap utan respektive individ skall vara personligt medlem.

För att ansöka om medlemskap i SGF fyller du erforderliga uppgifter i formuläret nedan.
(* = obligatorisk uppgift)

Som medlem i SGF är man automatiskt medlem i den internationella geotekniska föreningen, ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) alternativt IAEG (International Association for Engineering Geology and the Environment).

Anmäl dig via denna länk.

_____________________