Internationellt – SGF kompass

Mål: Föreningen ska arbeta för att svensk geoteknik och miljögeoteknik får en framträdande roll på den internationella arenan. SGF ska påverka internationellt standardiseringsarbetet samt inhämta kunskap och erfarenheter från andra länder.

Vi når målet genom att:
 SGF medverkar i och påverkar ISSMGE och IAEG
 vidareutveckla den nordiska samverkan.
 föreningen syns på konferenser och SGF:s medlemmar uppmuntras till att publicera svenska forskningsresultat och erfarenheter.
 inhämta kunskap och erfarenheter från andra länder samt aktivt arbeta för att underlätta införandet av ny kunskap i Sverige.
 publicera en engelsk sammanfattning för alla SGF rapporter.
 SGF aktivt medverkar i Knutpunkt Geostandarder och andra relevanta SIS TK för att påverka standarder och nationella bilagor.