Medlemmen

Mål:
Föreningen ska erbjuda den enskilde medlemmen en möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Genom SGF ska medlemmen ha tillgång till aktuell information och kunna påverka branschens utveckling.
SGF ska vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.

Vi når målet genom att:
– erbjuda kurser med hög kvalitet.
– arrangera aktuella seminarier/workshops med tydlig fokus på öppen diskussion.
– SGFs arrangemang präglas av en öppen social miljö som skapar förutsättningar för nätverksbyggande.
– erbjuda återkommande lokala arrangemang med fokus på de lokala frågeställningarna och projekten.
– arbetsgrupperna bidrar med lokala arrangemang i samverkan med lokalavdelningarna.
– via hemsidan sprida information och erbjuda webbinarier samt webbkurser.
– samarbeta med högskolor/universitet för att erbjuda vidareutbildning/kurser.