Nationellt

Mål: Föreningen ska synliggöra geoteknikerns och miljögeoteknikerns betydelse, dels för att påverka samhällsutvecklingen, dels för att höja statusen för SGF medlemmen. SGF ska bidra till att attrahera fler till området och medverka i utvecklingen av utbildningar på högskolor/universitet. Föreningen ska samla och förmedla information och kunskap till såväl medlemmen som en bredare publik.

Vi når målet genom att:
 synas i media/debatt, även utanför fackpressen.
 synliggöra vad SGFaren gör.
 bedriva kommitté och projektverksamhet som förmedlar det senaste inom respektive ämnesområde.
 ha en strukturerad och aktiv hemsida.
 öka samverkan med övriga aktörer i branschen för att driva gemensamma frågor.
 aktivt samverka med högskolor/universitet genom gemensamma aktiviteter.
 bidra med material som kan användas i undervisningen.
 uppmuntra SGFarna att medverka i högskolornas/universitetens undervisning.