Arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden – webbkurs

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.

Omfattning: 6 h (Kurs med prov)
Avgift: 1 875 SEK inkl moms

Webbkursen hittar du här: webbutbildning.sgf.net

1) Följ länken: webbutbildning.sgf.net
2) Skapa ett inlogg
3) Gå in på ”Webbutbildningar”
4) Välj kursen och klicka sedan på ”Köp kursen”
5) Följ sedan instruktionerna på sidan