Bästa examensarbete 2021


Bästa examensarbetet utses utifrån följande kriterier

  • relevans för SGFs ändamål/syfte
  • språklig utformning,
  • tekniskt innehåll och
  • presentationsteknik.

Samtliga nominerade bidrag presenterades detta år vid ett webbinarie 13 maj 2022
och prisjuryn kunde idag presentera vinnaren:

Med följande motivering gick priset till Folke Arvidsson från Chalmers Tekniska högskola
för ”Effects of heavy metal contamination on pozzolanic reaction in clay and challenges with sustainable remediation ”

”Examensarbetet belyser ur olika synpunkter den problematik som finns kring hanteringen av leror som är förorenade
med tungmetaller, där man i dag ofta schaktar bort leran för deponering.

I examensarbetet har undersökts den alternativa metoden att stabilisera leran på plats genom inblandning, ett alternativ
som kan vara bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

En litteraturgenomgång av reaktionsmekanismerna vid inblandning av stabiliseringsmedel redovisas och omfattande
laboratorieförsök har gjorts för att undersöka hur tungmetaller påverkar olika typer av stabiliserad leras hållfasthet och
deformationsegenskaper.

I examensarbetet har också behandlats faktorer som styr implementering av inblandning som saneringsmetod,
både genom litteraturstudier och intervjuer och pekar på behovet av handböcker och anvisningar.

Folke har i sitt mycket omfattande examensarbete visat en god förståelse för den underliggande problemställningen och
saneringsmetodens praktiska tillämpning. Han har också i laboratorieskala undersökt kopplingen mellan bakomliggande
reaktionsmekanismer och effekten på geotekniska egenskaper.”

Länk till presentationerna från samtliga nominerade examensarbeten
Stort grattis Folke!

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *