Loading Events

« All Events

Certifiering provtagare – jord och grundvatten

oktober 14 - oktober 17

Datum: 14-17 oktober 2024
Ort & lokal: Häringe slott, Västerhaninge
Antal dagar: 4 dagar
Internat: Ja
Anmälan: Länk till anmälningsformulär
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.

Kursbeskrivning: Kursen är en del i processen för certifiering av miljöprovtagare enligt Nordtest. Det krävs godkänd Allmänna grundkurs och godkänd tentamen för delen jord respektive grundvatten i specialiseringskursen för att certifiera sig.

Specialiseringskurserna för provtagning av jord och grundvatten samkörs eftersom ämnena är närbesläktade och vissa kursavsnitt är gemensamma. På det sättet kan kurspaketet kortas ned till 4 dagar (exklusive tid för genomgång av instuderingsmaterial och besvarande av instuderingsfrågor).
Kursen fokuserar på provtagning av förorenad jord och grundvatten. Under kursens gång lär sig deltagarna hur provtagningar planeras samt att genomföra dem. Hur provtagnings- och analysresultat bearbetas och tolkas berörs översiktligt. Kurspaketet omfattar följande moment:
– Hydrologi och kemi
– Jords egenskaper
– Provtagningsplanering
– Provtagningsmetoder och utrustning för jord och grundvatten
– Utformande av provtagningspunkter för grundvatten
– Provhantering och provtagningshygien
– Arbetsmiljö
– Fältinstrument
– Provtagningskvalitet
– Fältövning
– Tentamen för jord- respektive grundvattendelen

Kursen vänder sig därför främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests certifieringsordning ENVIR 008. Kurserna är en del i certifieringsprocessen men det finns även andra krav som behöver uppfyllas för att provtagaren skall kunna ansökan om att bli certifierad, bl.a. att det företag eller den organisation där provtagaren är anställd har ett kvalitetssystem samt ett antal dokument och dokumentmallar som stödjer provtagaren.

Det finns inget krav på att kursdeltagare måste certifiera sig efter genomgången kurs.

Kursmål: Målet med certifiering av miljöprovtagare är att höja kvaliteten på miljötekniska undersökningar, d.v.s. att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning samt att utförandet kvalitetkontrolleras.

Målet med kursen är att deltagarna ska känna till vilka metoder som finns att tillgå för provtagning och hur dessa används. Vidare skall deltagarna kunna bedöma vilken metod som är lämpligast vid ett särskilt tillfälle och kritisk analysera begränsningar i den valda metoden samt osäkerheten i de framtagna resultaten.

Målgrupp: Kursen vänder sig först och främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests standard.
Förkunskapskrav: Då kursen är en fortsättning på Miljöprovtagare allmän kurs förutsätts deltagarna ha gått Miljöprovtagare – Allmän kurs provtagning certifiering. Inför kursen ska deltagarna läsa in material, och besvara ett antal instuderingsfrågor motsvarande ca 2 arbetsdagar. Studenten får tillgång till uppgifterna på SGFS utbildningsplattform ca 3 veckor före kursstart. Instuderingsuppgiften som finns på SGF:s webbplattform ska vara genomförd och instuderingsfrågorna godkänt besvarade före kursstart. För att kursdeltagarna på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra sig kursinnehållet, är det rekommenderas att de har fälterfarenhet.

Det är ett krav att före kursen gå SGF:s webbutbildning Arbetsmiljö för arbeten i förorenade områden samt ha godkänt på tentamen. Kursen finns upplagd på https://webbutbildning.sgf.net

Typ av kurs
inkl antal dagar:
4 dagars internatkurs inklusive kvällsarbete. Tid för inläsning av material, deltagande i webbkurs angående arbetsmiljö samt besvarande av instuderingsfrågor tillkommer (ca 3 dagar). Då kursen genomförs utomhus en av dagarna, är oömma kläder för utomhusbruk nödvändiga. Mer detaljerat program skickas till deltagarna innan kursstart.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut vid kursstart. Inför kursen ges inloggning till SGFs webbutbildningsplattform där instuderingsmaterial kan laddas ned. Det ska skrivas ut och tas med till kursen.
Kunskapsverifiering: Kursen avslutas med ett skriftligt prov för jord respektive grundvatten (3,5 tim vardera). För godkänt krävs 70 % rätta svar. Proven görs under den sista kursdagen.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
– Närvaro vid minst 90 % av kurstiden
– Genomfört prov med godkänt resultat
Avgift: 28 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 2 000 kr rabatt på ovanstående pris.I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Patrik von Heijne,
Provtagningsplan, fältinstrument samt provtagningskvalitetJakob Eng, WSP
Hydrologi och kemi, utformande av provtagningspunkter, grundvatten samt provtagningsmetoder grundvatten och jordLouise Göthfors, WSP
Provhantering, provtagningshygien samt arbetsmiljö
Kursansvarig: Louise Göthfors
Ansvarig sektion: Förorenade områden
Kurskoordinator: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Details

Start:
oktober 14
End:
oktober 17
Event Categories:
,

Venue

Häringe Slott, Västerhaninge