Loading Events

« All Events

Fältplanering för geotekniska handläggare

november 13 - november 14

Datum: 13-14 november 2024
Ort & lokal: Häringe Slott, Västerhaninge
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Ja
Särskilt information:
Anmälan: Länk till anmälningsformuläret
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.

Kursbeskrivning: Syftet med kursen är att ge geotekniska handläggare tillräcklig förståelse för de geotekniska fältmetoderna, dess möjligheter och begränsningar mm för att kunna sätta samman ändamålsenliga geotekniska undersökningsprogram för uppdrag med normal omfattning och normal komplexitet.

Kursen omfattar sammanlagt en dags fältarbete av karaktären demonstration av de metoder som utförs med borrvagn, samt en dag med omväxlande föreläsningar och övningar.

Kursmål: Efter avslutad kurs ska deltagaren ha förmåga att med trygghet sätta samman ett undersökningsprogram där rätt val av provtagnings- och sonderingsmetoder görs. I undersökningsprogrammet ska också val av rätt metoder för att kunna bedöma erforderliga grundvattenförhållanden göras. En viktig del av kursen är också att skapa förståelse för hur undersökningsprogrammet kommuniceras och rapporteras, tex vikten av att hålla startmöte med all inblandad personal i den geotekniska kedjan – fält, lab, handläggare, geokonstruktör mm.

Kursens mål är att handläggaren ska vara trygg i att hantera en undersökning med en omfattning motsvarande en veckas fältarbete för en borrvagn, samt med en geoteknisk/geologisk komplexitet som inte kräver undersökning djupare än 20 m umy eller metoder som inte kan hanteras med traditionella borrvagnar eller grävmaskin.

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma relativt oerfarna geotekniska handläggare, med begränsad fälterfarenhet. Även beställare och andra aktörer som är involverade i fältgeoteknik utgör en målgrupp.
Förkunskapskrav: Deltagarna förutsätts ha teoretisk kännedom om de vanligaste geotekniska undersökningsmetoderna.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
2 dagars internat
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
SGF Fälthandbok skall medtagas. Den kan rekvireras från SGF’s hemsida, alternativt printas ut. www.sgf.net (under kunskapsbanken/ rapporter).
Kunskapsverifiering: Tentamen skrivs i slutet av dag 2.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
– Minst 80% närvaro på kursen
– samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 14 500 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Mats Svensson, Tyréns AB
Thomas Andrén, GeoFound Scandinavia
Fältgeotekniker med Borrvagnar
Kursansvarig: Thomas Andrén, GeoFound Scandinavia
Ansvarig sektion: Jord, AG Fält
Kurskoordinator: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Details

Start:
november 13
End:
november 14
Event Categories:
,

Venue

Häringe Slott, Västerhaninge