Loading Events

« All Events

Huvudkurs Fältgeoteknik del 1

oktober 14 - oktober 16

Datum: 14-16 oktober 2024
Ort & lokal: Häringe Slott, Västerhaninge
Antal dagar: 3 dagar, (fältövningar ingår i kursen)
Internat: Ja
Anmälan: Länk till anmälningsformulär
Vid frågor, kontakta: ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.

Kursbeskrivning: Utbildningen är uppdelad i två delar – del 1 och del 2 – och genomförs vid olika tillfällen

Del 1 omfattar praktiskt handhavande av maskiner och sonderingsmetoder.
Del 2 omfattar genomgång av metoder och standarder för respektive metod och genomförs i huvudsak inomhus.

Kursen är anpassad till fältgeoteknikernas bakgrund och erfarenhet. Deltagarna förutsätts kunna de vanligaste undersökningsmetoderna och utbildningen fokuseras därför på att fördjupa och komplettera tidigare erfarenhet och företagsintern utbildning. Utbildningen genomförs som internat med möjlighet till självstudier inför den avslutande kunskapsprövningen (del 2). Denna kurs omfattar praktiskt handhavande av maskiner och sonderingsmetoder och utförs i huvudsak utomhus under 3 dagar. Denna del är upplagd för att ge grundläggande kunskap i handhavande och maskinkännedom Ökade krav på kvalitet inom geoteknikområdet, kombinerat med en utveckling av beräkningsmodeller, ställer stora kvalitetskrav på bestämning av de geotekniska egenskaperna. Det är av största vikt att fältpersonalen följer rutiner som medför att ett tillförlitligt resultat kan uppnås. För detta måste fältpersonalen ha en djup förståelse för olika moment i utförandet av en fältundersökning, dvs inte bara förstå hur man ska göra utan också varför.

Kursmål: Syftet är att deltagarna skall få de teoretiska baskunskaper som är nödvändiga för att uppfylla de teknik- och kvalitetskrav som beställare och olika regelverk ställer på geotekniska fältundersökningar. Kursen avslutas med ett kunskapsprov bestående av flervalsfrågor. Utbildningsbevis kommer att utdelas efter godkänt kunskapsprov. SGFs avsikt är att utbildningsbeviset skall utgöra ett dokument som styrker fältgeoteknikerns status och facktekniska kompetens.

Bäst utbyte av den föreslagna utbildningen har yrkesverksamma fältgeotekniker med minst tre års dokumenterad erfarenhet av geotekniskt fältarbete. Utbildningen är uppdelad i två delar – del 1 och del 2 – och genomförs vid olika tillfällen. Detta utbildningstillfälle omfattar del 1.

Del 1 omfattar praktiskt handhavande av maskiner och sonderingsmetoder och utförs i huvudsak utomhus under 3 dagar. Denna del är upplagd för att ge grundläggande kunskap i handhavande och maskinkännedom. Del 2 omfattar genomgång av metoder och standarder för respektive metod och genomförs i huvudsak inomhus och avslutas med ett skriftligt kunskapsprov för att erhålla godkänt utbildningsintyg. De båda delarna ska ses som en helhet även om endast del 2 är obligatorisk, dock omfattas kunskapsprovet även de delar som tas upp under del 1.

Även beställare och konsulter som är involverade i fältgeoteknik utgör en målgrupp. Fältgeotekniker har förtur till kursen. Kursen är anpassad till fältgeoteknikernas bakgrund och erfarenhet. Deltagarna förutsätts kunna de vanligaste undersökningsmetoderna och utbildningen fokuseras därför på att fördjupa och komplettera tidigare erfarenhet och företagsintern utbildning. Utbildningen genomförs som internat med möjlighet till självstudier inför den avslutande kunskapsprövningen (del 2).

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma fältgeotekniker med viss erfarenhet av geotekniskt fältarbete. Även beställare och konsulter som är involverade i fältgeoteknik utgör en målgrupp. Fältgeotekniker har förtur till kursen
Förkunskapskrav: Deltagarna förutsätts kunna de vanligaste undersökningsmetoderna och utbildningen fokuseras därför på att fördjupa och komplettera tidigare erfarenhet och företagsintern utbildning.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
3 dagars internatkurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
SGF Fälthandbok skall medtagas. Den kan rekvireras från SGF’s hemsida under kunskapsbanken/ rapporter.
Kunskapsverifiering: Tentamen skrivs efter kurs 2
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
– Minst 80% närvaro på kursen
– samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 22 500 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1500 kr rabatt på ovanstående pris.I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Thomas Andrén, Geofound Scandinavia
Mats Svensson, Tyréns
Gunnar Nilsson, MälarGeo
Rebecca Carlowitz, Rygg och muskler
Fältgeotekniker med Borrvagnar
Kursansvarig: Thomas Andrén, Geofound Scandinavia
Ansvarig sektion: Jord
Kurskoordinator: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Details

Start:
oktober 14
End:
oktober 16
Event Categories:
,

Venue

Häringe Slott, Västerhaninge