Loading Events

« All Events

Fördjupad hydrogeologi

oktober 16

Datum: 16 oktober 2024
Ort & lokal: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Övrig information: Logi på Freys kan bokas till rabatterat pris via denna länk. Logikostnaden ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan: Länk till anmälningsformulär
Vid frågor, kontakta: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com  070-749 25 79
Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.

Kursbeskrivning: Många geotekniker känner en begränsning i samband med frågeställningar kring grundvatten. Geotekniska undersökningar omfattar utöver de mekaniska egenskaperna även bestämning av tex grundvattennivåer, strömningsmönster och portryck i jordprofilen. Vill du kunna besvara frågor och göra beräkningar kring grundvattensänkningar och länshållning tex i samband med olika typer av schakter är det här kursen för dig.

I kursen får du ökad kunskap om grundvattens inverkan på de geotekniska egenskaperna såväl som på hur förändringar i grundvatten påverkar befintliga och nya konstruktioner.

Innehåll
– Hydrogeologiska undersökningar, (Provpumpning, fältprovtagning, mätningar)
– Grundläggande principer för modellering av grundvattenflöde och transport av grundvatten
– Känna till hur en hydrogeologisk modell tas fram
– Förståelse för ”total head”, Bernollis ekvation som ligger till grund för en mängd tekniska tillämpningar inom strömningsmekaniken.
– Kunna tillämpa Darcys lag och göra enklare flödesberäkningar.
– Veta hur man bestämmer permeabilitet i lab och fält.
– Känna till metoder för länshållning och kunna beräkna grundvattensänkning.

Detta och mycket mer i denna 1-dagarskurs.

Kursmål: Du ska efter avslutad kurs kunna förstå och beräkna enklare implementeringar på olika grundvattenproblem.
Målgrupp:
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
1 dags kurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
– Minst 80% närvaro på kursen
– samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 7 400 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Linn Ödlund Eriksson, Sweco
Pia Larch, Skanska
Kursansvarig: Pia Larch, Skanska
Ansvarig sektion: Grundvatten
Kurskoordinator: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com  070-749 25 79

Details

Date:
oktober 16
Event Categories:
,

Venue

Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm