Loading Events

« All Events

Miljötekniska markundersökningar

september 24 - september 27

Datum: 24-27 september 2024
Ort & lokal: Häringe slott
Antal dagar: 4 dagar
Internat: Ja
Anmälan: Länk till anmälningsformulär
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.

Kursbeskrivning: Kursen i Miljötekniska markundersökningar ger en bred bas i utredning av förorenade områden, från inledande inventering till utförda undersökningar och riskbedömning. Under kursen beskrivs hur miljötekniska markundersökningar bör planeras, utföras, dokumenteras och utvärderas. Undersökningsmetoder för jord, grundvatten, sediment mm beskrivs och demonstreras i fält. Kursen ger också baskunskaper om riskbedömning och riskvärdering. I kursen belyses andra viktiga aspekter så som arbetsmiljö, miljölagstiftning mm.

Kursen omfattar inte planering, projektering och genomförande av åtgärder.

Kursen omfattar föreläsningar och grupparbeten, där deltagarna själva får lösa praktiska problem. En av dagarna hålls en fältdemonstration av utrustning för provtagning.

Kursmål: Målet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:

  • kunna ansvara för genomförande av miljötekniska undersökningar med rätt kvalitet
  • ha baskunskaper om gällande lagar och förordningar
  • kunna säkerställa hälsa och säkerhet vid genomförande av undersökningar
  • kunna utvärdera och bedöma resultat av undersökningar
Målgrupp: Kursen vänder sig till handläggare på konsult- och entreprenadföretag, handläggare på tillsynsmyndigheter samt beställare av miljötekniska markundersökningar.
Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i geologi, hydrogeologi samt geotekniska fältmetoder ger bättre förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Erfarenhet av arbete med förorenade områden är en fördel.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
4 dagars internat
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut
Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Tentamen görs på SGFs utbildningsplattform inom tre veckor efter avslutad kurs.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
– Minst 80% närvaro på kursen
– samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 28 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 2 000 kr rabatt på ovanstående pris.I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Anneli Liljemark, Liljemark Consulting
Naturvårdsverket
Nicklas Isaksen, Amgeo AB
Jan Sävsjö, WSP
Anders Sivertsson, Swedavia
Christian Maurice, Tyréns
Gabriella Fanger, Kemakta
Lill Thunberg, Länsstyrelsen Kalmar län
Kursansvarig: Anneli Liljemark
Ansvarig sektion: Förorenade områden
Kurskoordinator: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Details

Start:
september 24
End:
september 27
Event Categories:
,

Venue

Häringe Slott, Västerhaninge