Förorenade byggnader – nytt kursdatum kommer

Göteborg

Datum: Nytt datum kommer Ort & lokal: Göteborg Antal dagar: 1 Internat: Nej Anmälan: Länk till anmälningsformulär Vid frågor, kontakta: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475 Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande. Kursbeskrivning: Kursen omfattar byggnader som förorenats av förorenande verksamheter (t.ex. spill)...

Certifiering provtagare – ytvatten och sediment – Fullbokad

Stora Brännbo Sigtuna, Sverige

Datum: 11-13 juni 2024 Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna Antal dagar: 3 dagar Internat: Ja Anmälan: Kursen är fullbokad. Länk till reservlista Vid frågor, kontakta: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475 Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande. Kursbeskrivning: SGF har sedan 2006...

Kurs i miljöprovtagning med möjlighet till Certifiering enligt Nordtest – Allmän Grundkurs

Stora Brännbo Sigtuna, Sverige

Datum: 17-18 september 2024 Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna Antal dagar: 2 dagar Internat: Nej Anmälan: Detta kurstillfälle är fullbokat. För reservlista Vid frågor, kontakta: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475 Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande. Kursbeskrivning: SGF har sedan 2006...

Branschinfo: Kurs i Pålprojektering

Länk till kursanmälan: Pålprojektering 18-19 september Pålkommissionens andra kurser hösten 2024: Verifiering genom provning 14 november Påldimensionering 4-5 december Kursbeskrivningar hittar du på palkommissionen.org eller på omnex.se Vid frågor, kontakta info(a)omnex.se

Vingprovning

Häringe Slott, Västerhaninge

Datum: 23-24 september 2024 Ort & lokal: Häringe slott, Västerhaninge Antal dagar: 2 dagar Internat: Ja Program: Anmälan: Länk till anmälningsformulär Vid frågor, kontakta: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475 Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande. Kursbeskrivning: Kursen kombinerar kursföreläsningar med praktiska fältövningar...

Miljötekniska markundersökningar

Häringe Slott, Västerhaninge

Datum: 24-27 september 2024 Ort & lokal: Häringe slott Antal dagar: 4 dagar Internat: Ja Anmälan: Länk till anmälningsformulär Vid frågor, kontakta: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475 Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande. Kursbeskrivning: Kursen i Miljötekniska markundersökningar ger en bred bas...

Riskvärdering förorenade områden

Stockholm

Datum: 1-2 oktober 2024 Ort & lokal: Stockholm Antal dagar: 2 dagar Internat: Nej Anmälan: Länk till anmälningsformulär Vid frågor, kontakta: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475 Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande. Kursbeskrivning: Kursen syftar till att höja kompetensen inom riskvärdering av...

Huvudkurs Fältgeoteknik del 1

Häringe Slott, Västerhaninge

Datum: 14-16 oktober 2024 Ort & lokal: Häringe Slott, Västerhaninge Antal dagar: 3 dagar, (fältövningar ingår i kursen) Internat: Ja Anmälan: Länk till anmälningsformulär Vid frågor, kontakta: ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475 Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande. Kursbeskrivning: Utbildningen är uppdelad i två delar –...

Certifiering provtagare – jord och grundvatten

Häringe Slott, Västerhaninge

Datum: 14-17 oktober 2024 Ort & lokal: Häringe slott, Västerhaninge Antal dagar: 4 dagar Internat: Ja Anmälan: Länk till anmälningsformulär Vid frågor, kontakta: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475 Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande. Kursbeskrivning: Kursen är en del i processen för...

Grundläggande hydrogeologi

Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Datum: 15 oktober 2024 Ort & lokal: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm Antal dagar: 1 dag Internat: Nej Övrig information: Logi på Freys kan bokas till rabatterat pris via denna länk. Logikostnaden ingår INTE i kursavgiften. Anmälan: Länk till anmälningsformulär Vid frågor, kontakta: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com, 070-749 25 79 Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast...

Fördjupad hydrogeologi

Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Datum: 16 oktober 2024 Ort & lokal: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm Antal dagar: 1 dag Internat: Nej Övrig information: Logi på Freys kan bokas till rabatterat pris via denna länk. Logikostnaden ingår INTE i kursavgiften. Anmälan: Länk till anmälningsformulär Vid frågor, kontakta: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com  070-749 25 79 Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast...

Geologisk historia och jordartskännedom

Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Datum: 17 oktober 2024 Ort & lokal: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm Antal dagar: 1 dag Internat: Nej Övrig information: Logi på Freys kan bokas till rabatterat pris via denna länk. Logikostnaden ingår INTE i kursavgiften. Anmälan: Länk till anmälningsformulär Vid frågor, kontakta: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com  070-749 25 79 Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast...